IB-Pic1
Йоско Балабозов
доцент, д-р маг. инж.

Преподавател съм в катедра "Електрически апарати" на Технически университет - София. Освен преподавателската дейност, активно участвам и в научно-изследователската дейност в университета, като част от колектива на няколко научни проекта. Интересите ми са в сферата на електромагнетизма, изследването на съществуващи и моделирането на нови конструкции на електромагнитни системи и поляризирани механизми, чрез използване на съвремнни методи за компютърно моделиране.
Имам многогодишен опит в проектирането на на част електическа за всякакъв тип сгради и външни пространства.

Технически университет - София,
Електротехнически факултет,
катедра „Електрически апарати“
TU+EA Logo

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Дисертационен труд на тема: “Моделиране и оптимизация на електромагнити с постоянни магнити за Брайлов екран”
    > Степен: Доктор
    > Организация: ТУ – София, факултет ЕФ
    > Период: от 03.2011 до 03.2014

2. Специалност “Електрически апарати”
    > Степен: Магистър – Електроинженер
    > Организация: ТУ – София, факултет ЕФ
    > Период: от 10.2008 до 03.2010

3. Специалност “Електрически апарати”
    > Степен: Бакалавър – Електроинженер
    > Организация: ТУ – София, факултет ЕФ
    > Период: от 09.2004 до 09.2008

4. Специалност
    “Електронно изчислителна техника”
    > Степен: Средно специално образование
    > Организация: ПГЕ “А. Ст. Попов” – Девин
    > Период: от 09.2000 до 06.2004

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Обучения в чужбина:
  • Германия, Технически университет – Илменау, Програма DAAD, 2013, Обучение 3 месеца
  • Германия, Технически университет – Илменау, Програма DAAD, 2009, Обучение 3 месеца
Курсове и сертификати:
  • Английски език ниво „International Express Pre-Intermediate”, „Образователен център Британика” ООД, 19.01.2011 г.
  • Английски език ниво „Upper Intermediate” по програмата „Аз мога повече” на Агенцията по заетостта, 22.07.2012 г.
  • „First Steps with Arduino”, Софтуерен Университет ООД, 08.2015 г.
  • „Arduino Internet of Things”, Софтуерен Университет ООД, 05.2016 г.
  • „Linux System Administration”, Софтуерен Университет ООД, 11.2017 г.