Име:...........................Йоско Балабозов
Акад. длъжност:..........доцент
Научна и обр. степен:....д-р маг. инж.

Научна организация
Технически университет – София,
Електротехнически факултет,
катедра „Електрически апарати“


ОБРАЗОВАНИЕ

Дисертационен труд на тема: “Моделиране и оптимизация на електромагнити с постоянни магнити за Брайлов екран”
 • Научна и образователна степен:
  Доктор
 • Обучаваща организация:
  Технически университет – София, Електротехнически факултет
 • Период на обучение:
  от 03.2011 до 03.2014
Специалност “Електрически апарати”
 • Образователна степен:
  Магистър – Електроинженер
 • Обучаваща организация:
  Технически университет – София, Електротехнически факултет
 • Период на обучение:
  от 10.2008 до 03.2010
Специалност “Електрически апарати”
 • Образователна степен:
  Бакалавър – Електроинженер
 • Обучаваща организация:
  Технически университет – София, Електротехнически факултет
 • Период на обучение:
  от 09.2004 до 09.2008
Специалност “Електронно изчислителна техника“
 • Образователна степен:
  Средно специално образование
 • Обучаваща организация:
  Професионална гимназия по електротехника “А. Ст. Попов” – Девин
 • Период на обучение:
  от 09.2000 до 06.2004

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Обучения в чужбина:
 • Германия, Технически университет – Илменау, Програма DAAD, 2013, Обучение 3 месеца
 • Германия, Технически университет – Илменау, Програма DAAD, 2009, Обучение 3 месеца
Курсове и сертификати:
 • Английски език ниво „International Express Pre-Intermediate”, „Образователен център Британика” ООД, 19.01.2011 г.
 • Английски език ниво „Upper Intermediate” по програмата „Аз мога повече” на Агенцията по заетостта, 22.07.2012 г.
 • „First Steps with Arduino”, Софтуерен Университет ООД, 08.2015 г.
 • „Arduino Internet of Things”, Софтуерен Университет ООД, 05.2016 г.
 • „Linux System Administration”, Софтуерен Университет ООД, 11.2017 г.

```