ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
  • Компютърно проектиране на електрически апарати – курсов проект, лабораторни упражнения;
  • Комутационна техника – курсов проект, лабораторни упражнения;
  • Електрически апарати II – лабораторни и семинарни упражнения;
  • Цифрова и микропроцесорна техника – курсова задача, лабораторни и семинарни упражнения;
  • Индустриални технологии – семинарни упражнения;
  • Производствени технологии II – лабораторни упражнения.
УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ
  • Ръководство за курсова работа по цифрова и микропроцесорна техника – в процес на разработване.