Служебен адрес
София 1756, бул. „Климент Охридски“ №8,
Блок 12

 

Служебен телефон
+359 2 965 2805

 

E-mail
i.balabozov@gmail.com,
i.balabozov@tu-sofia.bg

 

Свържете се с мен